האם מותר לחמם דגים ובשר בו זמנית באותו התנור? ראיתי שישנו רוטב לבשר המכיל דגי אנשובי, האם אכן מותר להשתמש בו להכנת מאכלי בשר?

מקורו של המנהג להימנע מלאכול יחד דגים ובשר נמצא כבר בגמרא[1] בנימוק שהדבר מסוכן לבריאות והדברים הובאו להלכה[2] אולם יש. יחד עם זאת, יש לזכור כי איסור זה לא הובא להלכה על ידי הרמב"ם שכנראה סבר שאין בכך סכנה.  רבו הפוסקים הטוענים כי היות והוכח מדעית שאין סכנה באכילת דגים ובשר ממילא אין בכך איסור[3] […]