בחר לפי קטגוריה:

שאלה

האם מותר לאכול חמאה ללא כשרות כאשר מדובר בחמאה מחלב פרה ללא תוספות?

תשובה

בשונה מייצור גבינה, הרי שבתהליך ייצור החמאה בדרך כלל לא מעורבים שום תוספים אלא מדובר בתהליך של סרכוז החלב, הפרדת השומן והפעלת לחץ. כיוון שבייצור החמאה לא מעורב שום מגבן חיצוני אינה נכללת בגזירת גבינת נכרי1. בנוסף לכך חמאה אפשר לייצר אך ורק מחלב בהמה טהורה.
להלכה פסק השו"ע שהדבר תלוי במנהג אולם לשיטת הרמ"א הדבר מותר לכתחילה2. לכן יש לומר שמותר לצרוך חמאה מפוסטרת וחמוצה אולם יש להקפיד שהיא איננה מכילה מרכיבים נוספים או תוספים מלבד מלח.

  1. רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ג', הלכה טו; גר"א יורה דעה, קטו.  ↩︎
  2. יורה דעה קטו, ג ↩︎

שאלות פופולריות