בחר לפי קטגוריה:

שאלה

האם מותר לחמם דגים ובשר בו זמנית באותו התנור? ראיתי שישנו רוטב לבשר המכיל דגי אנשובי , האם אכן מותר להשתמש בו להכנת מאכלי בשר? 

תשובה

מקורו של המנהג להימנע מלאכול יחד דגים ובשר נמצא כבר בגמרא[1] בנימוק שהדבר מסוכן לבריאות והדברים הובאו להלכה[2] אולם יש. יחד עם זאת, יש לזכור כי איסור זה לא הובא להלכה על ידי הרמב"ם שכנראה סבר שאין בכך סכנה.  רבו הפוסקים הטוענים כי היות והוכח מדעית שאין סכנה באכילת דגים ובשר ממילא אין בכך איסור[3] ופוסקים אחרים טענו שהאיסור מתייחס רק לסוגים מסוימים של דגים[4] ואחרים כתבו שהאיסור הוא רק כאשר מבשלים את הבשר והדגים יחד[5].
ביחס לרוטב (המכונה Worcestershire sauce) יש לומר כי הדבר מותר מפני שבפשטות האיסור אינו מתייחס למאכל בו הדגים הם רק חלק ומרכיב אחד מתוך המאכל ובנוסף לכך הם אינם באים בצורתם השלמה[6]. לסיכום: נמצא שלכתחילה אמנם אין לחמם דגים ובשר יחד בו זמנית באותו התנור, אך ניתן לעשות זאת כאשר אחד מהם מכוסה ובוודאי בזה אחר זה[7]. המנהג המקובל הוא להפריד בהגשה בין מנות דגים למנות בשר ולהחליף או לשטוף את הסכו"ם בין מנת דגים למנת בשר. ניתן להקל ולסמוך על דעתם של פוסקים רבים כי גזירת איסור בשר ודגים נאמרה דווקא כאשר מבשלים בשר ודגים שלמים יחד ממש ולא באופן בו הדגים הם רק מרכיב אחד מרוטב שמתבטל במיעוטו. ישנם לא מעט פוסקים שסוברים שהאיסור אינו קיים בזמננו כי כבר נשתנו הטבעים ולכן ביחס לרוטב האמור יש מקום גדול להקל.


[1] פסחים עו:

[2] שו"ע אורח חיים קעג; יורה דעה קטז.

[3] ערוך השולחן יורה דעה, שם; רק צדוק הכהן מלובלין , תפארת צבי, סימן צא; מגן אברהם סימן קעג ס"ק א.

[4] שו"ת באר שבע , סימן מה; ים של שלמה חולין, ז, טו

[5] ערוך השולחן, שם.

[6]  ניתן להביא לכך ראיה מתשובת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ביביע אומר חלק א'ף יורה דעה סימן ז' וכן תשובה של הרב קפלין מבית הדין של לונדון שהתפרסמה בשרידים ד'. 

[7] במקרה שהדגים מחוממים בתנור בשרי יהיו מצבים שבהם אין לאכלם בארוחה חלבית וכן להיפך.

שאלות פופולריות