בחר לפי קטגוריה:

שאלה

האם קפסולות של אומגה 3 זקוקות לכשרות?

תשובה

בד"כ אומגה 3 מופקת משמן דגים טהורים אולם למעשה לא תמיד הדבר וודאי וגם אם כן לא תמיד ישנה וודאות כי בפס הייצור ישנה הפרדה נאותה בין מוצר זה למוצרים העשויים מדגים טמאים. זאת ועוד, לפעמים שלבים שונים של התהליך נעשה במפעלים שונים ובמדינות שונות כאשר אין וודאות אודות כשרות התהליך1. אמנם היו פוסקים שסברו שכאשר היצרן מציין שמדובר בדג טהור אין לחשוש לספק דגים טמאים ויש להניח שמדובר ברוב כשר2 ולכן יש לכאורה להתיר על בסיס ביטול בשישים. למרות שיטה זו, נראה לומר כי בכל זאת קיים חשש לבליעת איסור בקו הייצור ונראה שיש להחמיר בספק זה במיוחד לאור המורכבות של קווי ייצור אלו3.

גורם נוסף שיש להתחשב בו הוא: האם לאומגה 3 יש דין של תרופה והאם העובדה שמדובר בקפסולות המיועדות לבליעה יש בה כדי להקל ולא להחשיב זאת כאכילה4

יתכן לומר שאכן יש להחשיב את אומגה 3 בתור תרופה ולא בתור תוסף מזון, במיוחד לאלה הנוטלים אותה לצורך הורדת כולסטרול ובמיוחד אם מדובר בחולי לב המוגדרים (לפחות) כחולה שאין בו סכנה5.

  1. עיין שו"ע יו"ד קי"ד, ו. ↩︎
  2. שו"ת הר צבי סימן עד ↩︎
  3. יתכן שבשעת הדחק יהיה מקום להקל בגלל ספקות הנוגעים לעוצמת הטעם שעובר במערכות אלו או פגימת הטעם (ט"ז, יורה דעה, סימן צב ס"ק יז; שו"ת רמ"א סימן נד). ↩︎
  4. עיין בבלי ברכות לה: ↩︎
  5.  הגהת רמ"א יו"ד סימן קנה, סע' ג; מנחת שלמה סי' יז. ↩︎

שאלות פופולריות