בחר לפי קטגוריה:

שאלה

האם מותר לבקש במסעדה לא כשרה בחו"ל שיכינו עבורנו דג עטוף בנייר כסף לאחר שהראו לנו שמדובר בדג טהור בעל קשקשים?

תשובה

לכתחילה לא ראוי שאנו שומרי הכשרות נשב במסעדה לא כשרה כיוון שיש בכך בעיה של מראית עין.
יש להדגיש, שאיסור בישול נכרי חל גם כאשר כל מרכיבי המאכל וחומרי הגלם כשרים. לכן גם כאשר מדובר בדג כשר, קיים איסור של בישול נכרי אם הנכרי מניח בעצמו את הדג בתנור או על הגריל וזאת כיוון שדג שלם נחשב "עולה על שולחן מלכים" – דהיינו זהו מאכל חשוב שלגביו נאמר איסור בישול נכרי.
מלבד עובדה זו תתכן בעיה של שימוש בכלים שאינם כשרים או תוספת חומרי גלם אסורים.

שאלות פופולריות