בחר לפי קטגוריה:

שאלה

האם מותר לאכול בחו"ל גבינות רכות ובאיזה תנאים?

תשובה

בשונה מגבינות קשות שלייצורן יש צורך באנזים ובהבחלה לגיבון החלב, הרי שגבינות רכות מיוצרות על ידי תרבית לקטית של חיידקים המורידה את חומציות החלב ומקרישה אותו.
גזירת גבינת נכרי היא גורפת ומתייחסת לכל הגבינות הקשות המיוצרות על ידי גבן (אנזים) ללא קשר לשאלה האם מדובר בגבן מהחי, צומח או סינטטי.*
היות וגבינות רכות מיוצרות לא על ידי תהליך גיבון אלא על ידי הקרשה כתוצאה מירידת החומציות, יש מקום לומר כי אינן נכללות בגזירת גבינת נכרי. פוסקים רבים כתבו להקל במקום הצורך**. למעשה יש מקום לומר כי גבינות אלו נחשבות כ "חמאה" או "שמנת" ואינן נכללות בגזירה. יחד עם זאת, היתרן לאכילה תלוי בכך שאין בהם מרכיבים אסורים אחרים.

* רמב"ם הלכות מאכלות אסורות ג, יד
** שו"ת שרידי אש חלק א/, סימן יט; אגרות משה יורה דעה חלק א', סימן נ'

שאלות פופולריות