בחר לפי קטגוריה:

שאלה

האם מוצרים המכילים גליצרין זקוקים לכשרות?

תשובה

הגליצרין הוא סוג של חומצת שומן ממשפחת הטריגליצרידים השכיחה מאוד בשתי צורות: כשומן מוצק שמקורה מהחי וכשמן נוזלי שמקורו מהצומח.
הפקת הגליצרין מחומצת השומן נעשית בשתי דרכים: על ידי תהליך כימי או על ידי לחץ גבוה על חומר הגלם וחימומו.
במקרים רבים משתמשים היצרנים בשומן הזול והמצוי ביותר בשוק, ואכן לא פעם מדובר בשומן מהחי. נמצא שכל גליצרין חשוד בעינינו כשומן מהחי עד שלא יוכח אחרת.
הגליצרין מתפקד כחומר משמר ודינו כדבר המעמיד שאוסר את המאכל אפילו בפחות משישים.
אמנם, יש פוסקים הסוברים שהגליצרין הינו למעשה 'פנים חדשות' – דהיינו: כתוצאה מתהליך הייצור מדובר במוצר חדש שאינו נחשב עוד חומר גלם אסור*, אך למעשה זו איננה הפסיקה המקובלת.**
לכן למעשה יש לוודא באופן מוחלט את מקור הגליצרין על מנת לאשר מוצר.

* שו"ת מעשה חושב חלק ה', יב, יג; שו"ת שרידי אש חלק ב', כא; ציץ אליעזר חלק ו' , סימן טז.
**דרכי תשובה סימן קג, ע; ישמח לבב יורה דעה , כד; אור לציון חלק א' לד; מנחת יצחק חלק ה' , סימן ה'.

שאלות פופולריות