בחר לפי קטגוריה:

שאלה

מדוע ישנן מסעדות כשרות המגישות מנות דגים חלביות? האם אין איסור באכילת דגים בחלב?

תשובה

בהלכות בשר וחלב מעיר הבית יוסף[1] כי למרות שאין בדגים איסור בשר וחלב, אסור לאכלם יחד "מפני הסכנה"[2].  הרמ"א ציין כי מעולם לא שמענו על מנהג כזה ומדובר בטעות סופר ולמעשה כוונת הבית יוסף היא לדגים ובשר.

למעשה באף מקום בשו"ע עצמו[3] מוזכר איסור אכילת דגים וחלב. ולכן כתבו מפרשי השו"ע[4]פוסקים שכנראה נפלה טעות בדברי הבית יוסף ואין בכך איסור. וכך גם כתבו אחרונים נוספים[5] והוסיפו[6] שאם הרמב"ם שהיה גדול הרופאים לא הזכיר זאת – הדבר מותר, אולם ציינו שאם יש קהילה שנהגה כך – יש לשמור על המנהג[7].

אמנם פוסקים ספרדים רבים כתבו להחמיר בדבר אך עיון בדבריהם מראה שהכל לפי הזמן והמקום ומי שאין לו מנהג ברור מהבית יכול לנהוג היתר בדבר[8].


[1]  יורה דעה סימן פז

[2] הבית יוסף מפנה לדבריו באורח חיים , סימן קע"ג. אולם שם מדבר הבית יוסף רק על דגים ובשר! אך עיין רבנו בחיי על התורה , שמות כג, יט.

[3] לא באורח חיים שם ולא ביורה דעה סימן פז.

[4] הט"ז ביורה דעה שם, ס"ק ג והש"ך, ס"ק ג.

[5]  פתחי תשובה יו"ד פז, ט;

[6] שו"ת חתם סופר חלק ב' סימן קא וכך כותב ערוך השולחן.

[7] חתם סופר על השו"ע שם.

[8] שו"ת יחווה דעת חלק ו' , סימן מח

שאלות פופולריות